(almost) complete guide to configure (ovh) debian/ubuntu (vps) server to conect with private key and disable root ssh access

this article assumes ideal situation and predicts no problems. i also assume that you know what it is all about, but if not – don’t try it. for troubleshooting use your google-fu (in most cases „man ssh” is good startpoint) step-by-step todo: add new remote user configure user generate certificate install certificate remove ability to […]

Anielka – rycerz, żebrak, informatyk

Wielu zastanawia się nad tym jakim sposobem powstała taka „wybuchowa” mieszanka, której manifestacja przejawia się w mojej historii. Kilkoro znajomych posiwiało i nabawiło się zapewne bezsenności rozmyślając nad nietypowym jak na mężczyznę przydomkiem „Anielka”, z którym się utożsamiam, a który wielu moich rozmówców i czytelników skłania do przemyśleń nad moją seksualnością. Postaram się w niniejszym […]

Ze wstępu do rozmówek

Celem jest mówić płynnie, choć w języku, który Do końca będzie obcy. Ale co to znaczy mówić płynnie? To raczej mieć wzgląd na słuchaczy niż przełamywać sztywność tej wyschłej tektury, języka w nietutejszej gębie. Rzecz w tym, żeby pozwolić im się przemknąć jak na wodnych nartach przez sztuczny rów rozmowy, cokolwiek jest warta jej głębia […]